Hon vill bota ledgångsreumatism

Vid ledgångsreumatism börjar kroppens immunförsvar angripa lederna. För att kartlägga hur sjukdomen utvecklas följer Wallenberg Clinical Scholar Anca Catrina personer som ligger i riskzonen för att drabbas. Målet är att kunna upptäcka reumatismen tidigare och hitta behandlingar som kan stoppa förloppet.

Wallenberg Clinical Scholar 2020

Anca Catrina, överläkare och professor i reumatologi

Karolinska Institutet

Under senare år har det kommit en rad effektiva läkemedel mot ledgångsreumatism, reumatoid artrit, som dämpar ledinflammationen och bromsar sjukdomens utveckling. De nya behandlingarna hjälper dock inte alla och botar inte sjukdomen. 

Anca Catrina, överläkare och professor vid Institutionen för medicin, Karolinska Institutet, följer personer som har ledsmärta och en ökad risk för reumatoid artrit, för att bättre förstå de molekylära mekanismer som driver sjukdomen. En viktig riskfaktor är rökning. Tidigare forskning har visat att rökning orsakar förändringar i proteiner i lungornas slemhinnor och att dessa skadade proteiner retar upp immunförsvaret. 

Anca Catrinas forskargrupp ska nu leta efter andra miljöfaktorer som kan trigga igång den sjukdomsframkallande processen. Hon kommer också att undersöka hur sjukdomen gradvis sprider sig från lungornas slemhinnor – eller andra slemhinnor i kroppen – till lederna. Det långsiktiga målet är att kunna diagnostisera sjukdomen i ett tidigare stadium och hitta behandlingar som kan lugna immunförsvaret innan det har orsakat kroniska och smärtsamma ledskador.  

Foto: Mikael Sjöberg