Julia Zulver

Wallenberg Academy Fellow 2023

Samhällsvetenskap

Dr Julia Zulver
Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, Storbritannien

Nominerad av Försvarshögskolan

Ska studera kampen för att skydda kvinnors rättigheter i kontext av motstånd

Över hela världen möter feministiska aktivister betydande hot mot de framsteg de kämpat för att uppnå. Wallenberg Academy Fellow Julia Zulver ska undersöka hur feministiska organisationer arbetar för att bevara kvinnors rättigheter i komplexa säkerhetsmiljöer efter krig och konflikter. 

Krig förstör samhällen, men i dess efterdyningar finns unika möjligheter för feministisk mobilisering och kvinnors politiska och ekonomiska framsteg. Forskning visar dock att dessa framsteg kan vara kortlivade, delvis på grund av patriarkalt motstånd. I länder som Rwanda, El Salvador, Colombia och Myanmar blir feminister attackerade av statsaktörer och deras allierade som vill återta de rättigheter som kvinnor uppnått.

Trots hot och attacker fortsätter kvinnor och feminister att värna sina rättigheter och försvara sina framsteg för egenmakt. Dr. Julia Zulver, Universidad Nacional Autónoma de México och Oxford University, ska studera organisationer som arbetar för att skydda feministiska framsteg i Colombia, El Salvador och Mexiko.

Hennes projekt har tre mål. Hon ska kartlägga de strategier som statsaktörer och deras allierade använder mot kvinnor och feministiska organisationer och dokumentera hur dessa organisationer anpassar sina egna strategier för att övervinna de politiska, juridiska och kulturella hinder de står inför. Hon kommer även att utforska vad dessa organisationers arbete betyder för demokratin i ett bredare perspektiv. 

Dr. Zulver kommer att fokusera på de politiska konsekvenserna av hennes resultat för kvinnor, fred och säkerhetsagendan, ett globalt ramverk som FN:s säkerhetsråd antog 2000, delvis för att främja kvinnors roll i återuppbyggnad efter konflikter.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Julia Zulver att arbeta med forskargruppen Gender, Peace & Security vid Försvarshögskolan.