Daniel Conley, Lunds universitet, forskar om de urgamla haven. Han vill hitta ögonblicket då kemin i haven helt förändrades – när kiselalgerna blev vanliga – vilket förändrade jordens ekosystem. Förutom att kiselalgerna är en stor matkälla, tar de upp mängder av kisel från haven. De suger i sig koldioxid och ger ifrån sig syre. Hela 20 procent av syret i atmosfären idag tros komma från kiselalgerna.
Faktabruket 2020