Kontaktpersoner vid universiteten

Chalmers tekniska högskola
Peter Klason
[email protected]

 

Luleå tekniska universitet
Anders Henriksson
[email protected]

 

Göteborgs universitet
Rangnar Nilsson
[email protected]

 

Lunds universitet
Sara Naurin
[email protected]

 

Handelshögskolan i Stockholm
Göran Lindqvist
[email protected]

 

Mittuniversitetet
[email protected]
[email protected]

 

Jönköping University
 

 

Stockholms universitet
Sofia Irinarchos
[email protected]

 

Karlstad universitet
Thomas Blom
[email protected]v

 

Sveriges lantbruksuniversitet
Caroline Grabbe
[email protected]

 

Karolinska Institutet
Eva Bjur
[email protected]

 

Umeå universitet
Erika Sörensson
[email protected]

 

KTH
Viktoria Halltell
[email protected]

 

Uppsala universitet
Carolina Rydin
[email protected]

 

Linköpings universitet
Josefin Fernius
[email protected]v

 

Linnéuniversitetet
Kjärstin Hagman Boström
[email protected]
 

Örebro universitet
Johan Åkerman
[email protected]