Kristina Davis

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Kristina Davis
University of California, Santa Barbara, USA

Nominerad av Chalmers tekniska högskola

Finslipar metoder för att hitta liv i andra solsystem

För att ta reda på om det finns liv på planeter i andra solsystem, behöver forskare kunna analysera ljuset från de avlägsna planeternas atmosfärer. Wallenberg Academy Fellow Kristina Davis utvecklar känsliga system för optisk avbildning, som gör detta möjligt. 

Om det finns liv på en planet, kommer de levande organismerna att påverka vilka gaser som finns i atmosfären. Sammansättningen av atmosfärens gaser påverkar i sin tur våglängden på det ljus som planeten reflekterar. Genom att studera och analysera detta ljus, kan forskare därför avslöja om det finns liv på planeten. 

Men att fånga ljuset från planeter i andra solsystem, så kallade exoplaneter, är svårt. Dels dränks det svaga ljus som planeten reflekterar, av det mycket starkare ljuset från den närliggande stjärnan. Dels deformeras ljuset från avlägsna solsystem när det kommer in i jordens atmosfär. För att ändå göra det möjligt att studera fjärran planeter, utvecklar dr Kristina Davis, vid University of California, Santa Barbara, USA, tekniska lösningar för att återskapa en skarp bild av exoplaneterna och bevara så mycket som möjligt av den viktiga information som finns i ljuset från planeten. Skarpare bilder av exoplaneter kommer inte bara att kunna avslöja om vi har sällskap i universum, utan även ge ny kunskap om hur planeterna bildas och vilket klimat de har. 

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Kristina Davis att vara verksam vid Chalmers tekniska högskola. 

Foto: Kristina Davis