Laura Donnay

Wallenberg Academy Fellow 2021

Naturvetenskap

Dr Laura Donnay
TU Wien, Vienna University of Technology

Nominerad av Stockholms universitet

Ska vidareutveckla matematik som har tagits fram för att beskriva svarta hål

I beskrivningen av svarta hål frontalkrockar kvantmekaniken med Einsteins gravitationsteori. För att bättre förstå de svarta hålens egenskaper, har forskare tagit fram ett nytt matematiskt verktyg: den holografiska korrespondensen. Wallenberg Academy Fellow Laura Donnay ska nu vidareutveckla detta verktyg.

Svarta hål tvingar fysiker att ompröva de grundläggande naturlagarna, eftersom förståelsen av dem kräver både Einsteins gravitationsteori och kvantfysiken. Men de två teorierna krockar med varandra. Stephen Hawking visade till exempel att svarta hål förångas, och därmed att informationen de innehöll tycks vara för alltid förlorad, ett fenomen som bryter mot kvantmekanikens lagar.

I arbetet med att försöka förena fysikens två grundläggande teorier, och på ett bättre vis beskriva svarta hål, har fysiker utvecklat en ny form av matematiskt verktyg som kallas för den holografiska korrespondensen. Den har lett till spektakulära framsteg i förståelsen av de svarta hålens märkliga egenskaper.  

Dr Laura Donnay, Marie Skłodowska-Curie Fellow vid TU Wien, ska nu utveckla en ny holografisk korrespondens, användbar för att beskriva realistiska typer av rumtid och observerbara fenomen. Hon kommer också att undersöka en nyupptäckt och spännande oändlig uppsättning symmetrier som uppstår nära horisonten för svarta hål.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Laura Donnay att vara verksam vid Stockholms universitet. 

Foto: Luiza Puiu