Mer om MAX IV

Teknik

Anläggningens konstruktion gör att olika processer kan studeras med en betydligt högre noggrannhet än vad som tidigare varit möjligt. Forskarna kommer också kunna studera reaktioner med mycket korta tidsförlopp.

Måttet för en fin och tät stråle med så lite spridning som möjligt är nanoradianer. Elektronstålens emittans, ett mått på dess storlek, är för dagens bästa anläggningar är 1 – 3 enheter. Emittansen för den stora ringen i MAX IV kommer ner till 0,2 ca 0.2 enheter – den finaste strålen i världen.

Linac-acceleratorn kan inte bara förse ringarna med elektroner utan producerar också korta ljuspulser i femtosekund-skala (en femtosekund = 0,000 000 000 000 001 sekund.) Dessa ljuspulser leds in i ett särskilt laboratorium och kan användas för att i realtid kunna följa snabba kemiska reaktioner

Till skillnad från den tidigare MAX-anläggningen kommer ringarna i MAX IV injiceras vid full energi. Det innebär att ringarna kommer att kunna fyllas på med elektroner kontinuerligt någon gång i minuten och hållas maximalt fyllda dygnet runt.

Alla synkrotronljusacceleratorer arbetar inte på samma energinivå. Den energi som tillförs elektronerna mäts i GeV, gigaelektronvolt eller miljarder elektronvolt. Elektronpulserna i MAX IV kommer att tillföras 3GeV i den stora ringen och 1,5 GeV i den lilla.

De nio första strålrören

1 FemtoMAX, det första strålröret som tas i bruk. Placerad vid linacen. Kan framställa röntgenstrålar kortare än 100 femtosekunder, vilket gör att det går att följa blixtsnabba processer i realtid.

2 NanoMAX, möjliggör olika avbildningstekniker, exempelvis spektroskopi med en unik rumslig upplösning i nanometerområdet. Stort värde för allt från nanoteknologi till biologisk forskning,

3 Balder, ett hård-röntgen spektroskopi strålrör, till stor nytta för miljö-, energi- och materialforskning samt katalysforskning och kulturminnesforskning.

4 BioMAX, kan bestämma strukturer för biologiska molekyler med hjälp av röntgendiffraktion. Specialiserad för protein- och läkemedelsforskning.

5 Veritas, kommer att vara världsledande inom mjuk röntgen, inelastisk röntgenspridning. Används framför allt av fysiker för att undersöka elektronisk struktur, supra- och halvledare men har också stor användning inom andra vetenskapsområden.

6 Hippie, används för undersökning av ytor under realistiska tryckförhållanden med elektronspektroskopi. För studier av exempelvis katalytiska processer i avgasrening, av korrosionsprocesser och av vätskeytor som till exempel vatten.

7 ARPES, ett strålrör vid den mindre lagringsringen, vinkelupplöst elektron spektroskopi, för studier av supraledning, termoelektricitet, magnetism för att åstadkomma nya material med nya egenskaper.

8 FinEstBEAMS, även det vid lilla ringen, ska användas för att undersöka material med hjälp av mjukröntgen. Finansieras av Finland och Estland.

9 Species, ett strålrör som kommer att flyttas till den mindre ringen vid MAX IV.  Används till att undersöka material och deras växelverkan med omgivande gaser med inelastisk röntgenspridning och elektronspektroskopi.

Tillkomna:

FlexPES

MaxPEEM

SoftiMAX

CoSAXS

Bloch

DanMAX

ForMAX

MicroMAX