Bedömningskriterier för projektutvärdering

Vetenskaplig sammanfattning:

Summering av projektets huvudsakliga vetenskapliga frågeställningar

Bedömning av vetenskapliga frågeställningar:

Stiftelsen vill företrädesvis stödja projekt med en sammanhållen vetenskaplig frågeställning, detta samt frågeställningens originalitet ska kommenteras under denna rubrik.

Betygsskala för bedömning av forskarnas kompetens samt projektets kvalité:

5 = Outstanding. Projektet representerar resp. forskaren bedriver forskning av absolut världsklass. Projekt kan jämföras med och forskaren tillhör de världsledande inom ämnesområdet.

4 = Excellent. Projektet representerar resp. forskaren bedriver utmärkt, internationellt uppmärksammad forskning.

3 = Very good. Projektet representerar, resp. forskaren bedriver mycket bra internationellt konkurrenskraftig forskning.

2 = Good. Projektet representerar resp. forskaren bedriver bra nationellt konkurrenskraftig forskning.

1 = Insufficient. Den sammanvägda vetenskapliga kvaliteten är otillräcklig.

Betygsskala för bedömning av projektets genomförbarhet:

Denna värdering avser en bedömning av det projektet utifrån föreslagen metodik och forskarnas metod/teknikkompetens. Stiftelsen vill stimulera nya och djärvare frågeställningar med kalkylerat risktagande från konstellationer med starka "track records". Bedömning av genomförbarhet skall därför fokuseras på metod och teknik.

5 = Mycket sannolikt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan
= Sannolikt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan
= Tveksamt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan
2 = Osannolikt att projektet kommer att kunna genomföras enligt uppställd plan
1 = Projektet kommer aldrig att kunna genomföras enligt uppställd plan

Betygsskala för bedömning av projektets originalitet och djärvhet:

5 = Projektet är djärvt, synnerligen originellt och nyskapande i en internationell jämförelse
4 = Mycket originellt och djärvt projekt i en internationell jämförelse
3 = Originellt projekt i en internationell jämförelse
2 = Mindre originellt projekt i en internationell jämförelse
= Projektet saknar helt vetenskaplig originalitet

Betygsskala för bedömning av sammanhållen frågeställning:

= En mycket väl sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare samt utnyttjar forskarnas specifika kompetenser. En unik kombination av djärv frågeställning och internationell kompetens
4 = En väl sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare samt utnyttjar forskarnas specifika kompetenser
= En sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare samt utnyttjar forskarnas specifika kompetenser
2 = En sammanhållen frågeställning som involverar alla sökande forskare som dock inte fullt ut utnyttjar forskarnas specifika kompetenser
1 =  Saknar sammanhållen frågeställning, ansökan utgör endast tilläggsfinansiering till gruppernas nuvarande verksamhet