Olaf Hartig

Wallenberg Academy Fellow 2023

Teknik

Dr Olaf Hartig
Linköpings universitet

Ska kunna dra smarta slutsatser från spridd information

När en streamingtjänst föreslår en ny film för dig har den ofta utforskat vad du brukar gilla att titta på med hjälp av kunskapsgrafer. Wallenberg Academy Fellow Olaf Hartig ska utveckla metoder för att integrera kunskapsgrafer, så att det går att dra smarta slutsatser från information som är lagrad på olika platser, exempelvis hos olika företag. 

De kunskapsgrafer som streamingtjänster använder för att kunna ge dig smarta rekommendationer på filmer, utgår bland annat från information om vilka genrer, skådespelare eller regissörer du brukar uppskatta. Kunskapsgrafen hittar samband i datamängden, gör en analys av sambanden och söker sedan upp en rekommendation för dig.  

På ett liknande vis används kunskapsgrafer till exempel av lastbilstillverkare som behöver få förslag på underhållsplaner för olika på fordonsmodeller, eller av personer som vill utveckla artificiell intelligens som kan svara på frågor på ett smart vis.  

För att kunskapsgrafer ska bli än mer användbara utvecklar dr Olaf Hartig vid Linköpings universitet, metoder för att kunna integrera en rad separata kunskapsgrafer från exempelvis olika företag, vårdenheter eller myndigheter. Integrationskomponenten kommer att kunna ställa frågor till de separata kunskapsgraferna och sedan sammanställa resultatet så att det blir som att alla de separata kunskapsgraferna var integrerade i en enda kunskapsgraf. 

Foto Patrik Lundin