Orri Stefánsson

Wallenberg Academy Fellow 2023

Humaniora

Professor Orri Stefánsson
Stockholms universitet och Swedish Collegium for Advanced Study

Hur ska vi fatta beslut kring potentiella katastrofer? 

Mänskligheten riskerar att drabbas av en rad olika katastrofer, exempelvis förödande klimatförändringar, kärnvapenkrig, dödliga pandemier och bioterrorism. Hur bemöter vi sådana risker på ett rationellt och etiskt ansvarsfullt vis? Den frågan ska Wallenberg Academy Fellow Orri Stefánsson söka svaret på. 

Hur stor är sannolikheten att Rysslands invasion av Ukraina utvecklas till ett kärnvapenkrig? Det är ett exempel på en fråga som är viktig för mänskligheten, men som samtidigt är väldigt svår att besvara. 

Orri Stefánsson, professor vid Stockholms universitet samt forskare vid Swedish Collegium for Advanced Study och Institutet för framtidsstudier, utforskar hur vi människor kan göra riskbedömningar och hantera potentiella katastrofer på ett mer rationellt vis. Han kombinerar metoder och teorier från tre områden inom filosofin – beslutsteori, kunskapsteori och etik – med statistik, ekonomi och politisk teori för att utveckla verktyg som kan hjälpa oss.

En av de centrala frågorna är vilka principer vi ska använda när vi fattar beslut kring katastrofer. Många menar att vi bör utgå från försiktighetsprincipen. Men vad innebär egentligen det? Orri Stefánsson kommer även att undersöka hur vi kan avgöra sannolikheten för risker som är extremt svårbedömda och hur vi ska se på värdet av att skydda oss mot oåterkallelig skada. För vad är det som gör att en oåterkallelig skada är dålig? Målet är att ge oss bättre förutsättningar att möta alla de utmaningar mänskligheten står inför. 

Foto Patrik Lundin