Världshaven spelar en viktig roll för jordens klimat. Som Wallenberg Academy Fellow forskar Rachel Foster om marina planktonsamhällen som påverkar kvävets och kolets kretslopp. Planktonen har stor betydelse för klimatet. De producerar hälften av allt syre, de fångar enorma mängder kol och sänker halten av koldioxid. Men exakt hur? Och hur länge ska de klara det, nu när världen värms upp?
Producerad av faktabruket 2023