18 forskningsprojekt beviljas totalt 541 miljoner kronor

Pressmeddelande
2020-09-30

Studier av Arktis klimat i ett helårsperspektiv, alternativ till kvantdatorer och studier av nervceller för att förstå hur emotion och kognition är förändrat vid autism, är vad några av de 18 projekten som får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse handlar om.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 541 miljoner kronor till 18 framstående grundforskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Det som är extra glädjande med denna omgång är att 60 procent av projekten som beviljats anslag leds av kvinnor. De ansökningar som universiteten tidigare år prioriterat har haft betydligt färre kvinnliga huvudsökanden, det visar att universiteten nu hörsammat vår uppmaning om jämnare könsfördelning och att de kvinnliga huvudsökandena klarar den internationella utvärderingen minst lika bra, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

I och med årets utlysning har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse under åren 2011-2020 beviljat anslag till 218 grundforskningsprojekt om totalt 6,8 miljarder kronor.

2020 års projektanslag:

(Mer information om projekten finns på respektive universitets hemsida)

Medicin:

Projekt: ”Anger Management: Neuronal Network Organization, Plasticity and Sex-Specificity in Aggression and other Social Behaviours”
Beviljat anslag: 20 400 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Christian Broberger, Stockholms universitet

Projekt: ”Adipose tissue senescence and metabolic disease in man”
Beviljat anslag: 31 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Kirsty Spalding, Karolinska Institutet

Projekt: ”Vascular organotypicity in health and disease”
Beviljat anslag: 38 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Lena Claesson-Welsh, Uppsala universitet

Projekt: ”Brain circuits in decision-making”
Beviljat anslag: 32 200 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Marie Carlén, Karolinska Institutet

Projekt: ”Developmental trajectories for human B-cells”
Beviljat anslag: 39 200 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Qiang Pan-Hammarström, Karolinska Institutet

Naturvetenskap:

Projekt: ”Multilevel efficiency of bird flight: Generating vortices to travel the world”
Beviljat anslag: 22 900 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Anders Hedenström, Lunds universitet

Projekt: ”Year-round climate feedbacks of winter phenological (mis)matches of plants and microbes across the Arctic”
Beviljat anslag: 28 900 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Ellen Dorrepaal, Umeå universitet

Projekt: ”Decoding cell fate with lineage-tracing in utero transduction”
Beviljat anslag: 40 100 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Emma Andersson, Karolinska Institutet

Projekt: ”Decoding bacterial toxin-antitoxin systems: from high-throughput discovery to molecular mechanisms and biotechnology”
Beviljat anslag: 29 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: dr. Gemma Atkinson, Umeå universitet

Projekt: ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of ZC3H11A - a stress-induced protein required for efficient virus growth”
Beviljat anslag: 25 000 000 kronor för ett treårigt projekt.
Huvudsökande: professor Leif Andersson, Uppsala universitet

Projekt: PlantEra: ”Biomolecular and structural comparisons of ancient and modern plants– tools for tracing phylogeny and survival strategies during mass extinctions”
Beviljat anslag: 28 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Vivi Vajda, Naturhistoriska riksmuseet

Teknik/fysik/matematik:

Projekt: ”Creation of heavy elements in neutron-star mergers”
Beviljat anslag: 29 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: docent Andreas Heinz, Chalmers tekniska högskola

Projekt: ”The 2D-Materials Frontier”
Beviljat anslag: 29 000 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Johanna Rosén, Linköpings universitet

Projekt: ”Metasurface-Emitting Lasers: Tomorrows Light Sources for Applied Photonics”
Beviljat anslag: 38 100 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Mikael Käll, Chalmers tekniska högskola

Projekt: ”Type Theory for Mathematics and Computer Science”
Beviljat anslag: 34 700 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Thierry Coquand, Göteborgs universitet

Projekt: ”The Origin and Fate of Dust in our Universe”
Beviljat anslag: 27 700 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Kirsten Kraiberg Knudsen, Chalmers tekniska högskola

Projekt: “Combining intense extreme ultraviolet and relativistic electron pulses”  
Beviljat anslag: 25 600 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Per Johnsson, Lunds universitet

Projekt: ”Galactic Time Machine”
Beviljat anslag: 20 400 000 kronor för ett femårigt projekt.
Huvudsökande: professor Sofia Feltzing, Lunds universitet

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. 

Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.