18 projekt som kan leda till nya forskningsgenombrott får anslag

Pressmeddelande
27 september 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 560 miljoner kronor till 18 forskningsprojekt som bedöms hålla högsta internationella klass och ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Projektanslag beviljas främst till grundforskning inom medicin, teknik och naturvetenskap. Anslagen ger forskarna en möjlighet att satsa på riskfyllda och långsiktiga projekt. Grundtanken är att ge dem friheten att både lyckas och misslyckas utan krav på resultat eller tillämpningar, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Studier av mastceller som kan leda till nya metoder för att diagnostisera och behandla astma, studier av partikelkollisioner för att förstå hur Universum såg ut i födelseögonblicket, kartläggning av hela insektslivet i Sverige och på Madagaskar, studier av Higgspartikeln för att förstå varför den, mot rådande teorier, är så lätt, studier av ett protein som påverkar virusinfektioner och cancerutveckling som på sikt kan leda till nya läkemedel samt tarmflorans betydelse för utveckling av typ 2-diabetes är några exempel på årets projekt.

Stiftelsen tillämpar ett strikt peer review förfarande genom att ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område.

2017 års projektanslag:

(Mer information om projekten finns på respektive universitets hemsida)

Medicin:

Projekt: ”Transforming microbiome research”
Beviljat anslag: 43 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Bäckhed, Göteborgs universitet

Projekt: ”Molecular structure of mucin domains and role of their interactions”
Beviljat anslag: 29 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Gunnar Hansson, Göteborgs universitet

Projekt: ”Mast cells and their proteases: future targets for asthma therapy and diagnosis”
Beviljat anslag: 34 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Gunnar Pejler, Uppsala universitet

Projekt: ”Understanding malaria-parasite survival in the human body for developing antimalarial drugs”
Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mats Wahlgren, Karolinska Institutet

Projekt: ”The Achilles’ heel of breast cancer”
Beviljat anslag: 36 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Anita Göndör, Karolinska Institutet

Projekt: ”Development of new therapeutic strategies based on the discovery of STINP”
Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under två år med möjlighet till förlängning ytterligare tre år
Huvudsökande: professor Leif Andersson, Uppsala universitet

Naturvetenskap:

Projekt: “Interconnected quality (IQ) control – role in organelle structure-function, aging and longevity assurance”
Beviljat anslag: 44 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Thomas Nyström, Göteborgs universitet

Projekt: ”Elucidating the principles of allelic expression and regulation using single-cell genomics”
Beviljat anslag: 18 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Rickard Sandberg, Karolinska Institutet

Projekt: “Deciphering the physicochemical codes for cellular function”
Beviljat anslag: 20 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Mikael Oliveberg, Stockholms universitet

Projekt: ”Mitocondrial genome separation and segregation”
Beviljat anslag: 34 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Maria Falkenberg, Göteborgs universitet

Projekt: ”Comparative Insect Biomics”
Beviljat anslag: 31 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Fredrik Ronquist, Naturhistoriska Riksmuseet

Projekt: "Deciphering Spatial Signaling of Protein Clusters at the Membrane”
Beviljat anslag: 25 150 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Björn Högberg, Karolinska Institutet

Teknik/fysik/matematik:

Projekt: “Attosecond chronoscopy of electron wave-packets probing”
Beviljat anslag: 36 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Raimund Feifel, Göteborgs universitet

Projekt: ”Quantum sensors”
Beviljat anslag: 34 800 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Val Zwiller, KTH

Projekt: “Pinning down the origin of collective effects in small collision systems”
Beviljat anslag: 26 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Peter Christiansen, Lunds universitet

Projekt: ”Random structures and algorithms”
Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Svante Janson, Uppsala universitet

Projekt: ”Controlled atomic scale 3D ordering for exotic electronic phases”
Beviljat anslag: 34 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kimberly Thelander, Lunds universitet

Projekt: ”Solving the Higgs Fine-Tuning Problem with Top Partners”
Beviljat anslag: 35 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: docent Sara Strandberg, Stockholms universitet

Kontaktpersoner:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80, [email protected]

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80, [email protected]

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.