22 framstående forskningsprojekt får totalt 640 miljoner kronor

Pressmeddelande
2 oktober 2018

Mer kunskap om hur hjärna och nervsystem styr kroppsrörelser samt nya material för framtidens elektronik är vad två av de 22 projekt som får anslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse syftar till.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beviljat totalt 640 miljoner kronor till 22 forskningsprojekt inom medicin, naturvetenskap och teknik som bedöms ha möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Det är en rad lovande och spännande projekt i den internationella forskningsfronten som beviljats anslag. Stiftelsen stödjer landsgagnelig, långsiktig, grundforskning och ger forskarna fullständig frihet att formulera och undersöka sina hypoteser. Ansökningarna bedöms av de främsta internationella forskarna inom respektive område, berättar Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Några andra exempel på vad projekten syftar till är; bättre cancerbehandlingar, ny kunskap om koldioxid i atmosfären och om hur haven kan påverkas av framtidens miljöförändringar, ökning av kapaciteten i fiberoptik och ledtrådar om hur hjärnan kan reparera sig själv.

2018 års projektanslag:

(Mer information om projekten finns på respektive universitets hemsida)

Medicin:

Projekt: ”Cell turnover in human health and disease”
Beviljat anslag: 40 600 000 under fem år
Huvudsökande: professor Jonas Frisén, Karolinska Institutet

Projekt: ”Understanding the origin and heterogeneity of childhood neuroblastoma”
Beviljat anslag: 36 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ruth Palmer, Göteborgs universitet

Projekt: ”Translating mechanisms of cytotoxicity in natural killer cells and gamma-delta T cells into next generation cell-based cancer immunotherapy”
Beviljat anslag: 31 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Björn Önfelt, KTH

Projekt: ”The systematic identification of parasite gene function”
Beviljat anslag: 30 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Oliver Billker, Umeå universitet

Projekt: ”Integrative Structural Biology of Mammalian Fertilization: Unveiling the Beginning of Life from Gametes to Atoms”
Beviljat anslag: 29 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Luca Jovine, Karolinska Institutet

Projekt: ”Capturing the regenerative potential of the brain”
Beviljat anslag: 21 600 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Malin Parmar, Lunds universitet

Projekt: ”Tissue-crosstalk and Metabolic Regulation of Type 2 diabetes”
Beviljat anslag: 18 000 000 kronor under tre år
Huvudsökande: professor Juleen Zierath, Karolinska Institutet

Projekt: ”Decoding the logic of the neural circuits for motor actions”
Beviljat anslag: 16 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Abdel El Manira, Karolinska Institutet

Naturvetenskap:

Projekt: ”Constraining past variations in the global biogeochemical silica cycle”
Beviljat anslag: 34 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Daniel Conley, Lunds universitet

Projekt: ”The Birth of the Mitochondrial Ribosome”
Beviljat anslag: 31 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Alexey Amunts, Stockholms universitet

Projekt: ”Functional Quasicrystals? ”Harnessing the complexity of aperiodic intermetallic compounds”
Beviljat anslag: 28 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Ulrich Häussermann, Stockholms universitet

Projekt: ”Deciphering the role of functional constraint and convergent evolution on genome regulation”
Beviljat anslag: 28 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kerstin Lindblad Toh, Uppsala universitet

Projekt: ”Co-evolution of protease structure and biological function”
Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Peter Bozhkov, Sveriges lantbruksuniversitet

Projekt:”Organofluorines: anthropogenic small-molecules for life sciences”
Beviljat anslag: 29 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Kálmán Szabó, Stockholms universitet

Teknik/fysik/matematik:

Projekt: ”Probing charge- and mass-transfer reactions on the atomic level”
Beviljat anslag: 37 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Henrik Cederquist, Stockholms universitet

Projekt: ”Understanding the Dynamic Universe”
Beviljat anslag: 37 800 000 kronor under tre år
Huvudsökande: professor Hiranya Peiris, Stockholms universitet

Projekt: ”Halvledare med stora bandgap för nästa generations kvant-komponenter”
Beviljat anslag: 33 400 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Igor Abrikosov, Linköpings universitet

Projekt: ”Unlocking The Full-dimensional Fiber Capacity”
Beviljat anslag: 30 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: bitr. professor Henk Wymeersch, Chalmers tekniska högskola

Projekt: ”Novel Transient States in Quantum Matter”
Beviljat anslag: 30 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Oscar Tjernberg, KTH

Projekt: ”Hydrogen Peroxide, Fuel and Energy Technology for the Future”
Beviljat anslag: 27 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Magnus Berggren, Linköpings universitet

Projekt: ”Dynamic Phenomena of Magnetic Materials”
Beviljat anslag: 22 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: professor Olle Eriksson, Uppsala universitet

Projekt: ”From Scattering Amplitudes to Gravitational Waves”
Beviljat anslag: 19 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: dr. Henrik Johansson, Uppsala universitet

Kontaktpersoner:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post:[email protected]

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: [email protected]

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan grundandet har 25 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.
kaw.wallenberg.org