23 forskningsprojekt får 700 miljoner kronor i anslag

Pressmeddelande
14 oktober 2022

Människans påverkan på vilda djur, varför kvinnor drabbas oftare av autoimmuna sjukdomar, skogens och växtlighetens betydelse för klimatet samt ny teknik för lagring och bearbetning av digitala data är några exempel på forskning som nu tilldelas projektanslag av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Det är 23 framstående grundforskningsprojekt som får anslag. Stiftelsen har i många år uppmanat universiteten till en jämnare könsfördelning vid nomineringarna av projekt. I år har nio av de beslutade anslagen, 40 procent, en kvinnlig huvudsökande vilket visar att de kommit en bra bit på vägen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. 

De 23 projekten, inom medicin, naturvetenskap och teknik, har efter en internationell utvärderingsprocess bedömts hålls så hög vetenskaplig potential att de har möjlighet att leda till framtida vetenskapliga genombrott.

– Utvärderingarna baseras helt på internationell konkurrenskraft och utförs av en handfull framstående forskare inom varje projekts forskningsområde. Det är väldigt roligt att se att det finns så många projekt i Sverige som håller den kvaliteten och att fler och fler kvinnor får kliva fram som forskningsledare, säger Siv Andersson, ansvarig för grundforskningsfrågor vid Stiftelsen.

Sedan 2011, då Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse inrättade projektanslagsformen, fram till 2022 har 273 projekt med en sammanlagd budget om 7,5 miljarder kronor beviljats.

Projektanslag 2022

(Mer information om projekten finns på respektive universitets hemsida)

Chalmers tekniska högskola
Projekt: Nanochannel Microscopy for Single Exosome Analysis
Beviljat anslag: 29 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Elin Esbjörner

Projekt: Extreme Plasma Flares
Beviljat anslag: 26 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Tünde Fülöp

Projekt: Light strongly interacting with mechanical motion    
Beviljat anslag: 27 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Witlef Wieczorek

Projekt: Stable Doping of Organic Semiconductors
Beviljat anslag: 27 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Christian Müller

Karolinska Institutet
Projekt: Sex matters in autoimmune disease
Beviljat anslag: 39 100 000 kronor under fem år    
Huvudsökande: Professor Marie Wahren-Herlenius

Projekt: Immunology human organ donor programme 
Beviljat anslag: 32 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Marcus Buggert

Projekt: Proprioceptive control of motor action sequences
Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år    
Huvudsökande: Dr. Francois Lallemend

Projekt: Metabolic control at the stem cell’s point of no return
Beviljat anslag: 32 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Maria Kasper

Lunds universitet
Projekt: Decoding Dynamics and Energetics of Allosteric Signaling
Beviljat anslag: 36 500 000 kr under fem år    
Huvudsökande: Professor Mikael Akke

Projekt: The molecular mechanism and thermodynamics of chaperone action
Beviljat anslag: 27 300 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Sara Linse

Projekt: Resolving the anti-tumor effects of tertiary lymphoid structures
Beviljat anslag: 31 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Göran Jönsson    

Projekt: Entanglement and decoherence in ultrafast electron microscopy
Beviljat anslag: 26 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Mathieu Gisselbrecht

Stockholms universitet
Projekt: Feedbacks between a changing climate and vegetation
Beviljat anslag: 31 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Docent Claudia Mohr

Projekt: Learning the molecular component of the cell
Beviljat anslag: 30 000 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Arne Elofsson   

Projekt: Tuning into Dark Matter
Beviljat anslag: 27 500 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr. Jon Gudmundsson

Projekt: A multidisciplinary assessment of human arrival on faunal biodiversity
Beviljat anslag: 26 700 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Anders Götherström           

Uppsala universitet
Projekt: The Routes of Glioblastoma and their Patient-Specific Vulnerabilities
Beviljat anslag: 38 200 000 kronor under fem år     
Huvudsökande: Professor Sven Nelander

Projekt: Harnessing orbital angular momentum for novel orbital electronics
Beviljat anslag: 36 100 000 kronor under fem år     
Huvudsökande: Professor Peter Oppeneer

Göteborgs universitet
Projekt: Unravelling the legacy of historical, emerging, and future groundwater pollution
Beviljat anslag: 30 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Isaac Santos

KTH
Projekt: Light-matter interaction in the ultrafast regime
Beviljat anslag: 25 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Anna Delin

Projekt: From atom to organism: Bridging the scales in the design of ion channel drugs
Beviljat anslag: 27 100 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Dr. Lucie Delemotte

Linköpings universitet
Projekt: Turning the Air into an AI Computer
Beviljat anslag: 30 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Erik G Larsson     

Sveriges Lantbruksuniversitet
Projekt: Decoding cell fate with positional information
Beviljat anslag: 32 200 000 kronor under fem år
Huvudsökande: Professor Stephanie Robert
 

Kontakt:
Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: [email protected]

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: [email protected]

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. 

Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit närmare 33 miljarder kronor och omkring  2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.