3,7 miljarder kronor till life science – ny forskningssatsning av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Pressmeddelande
20 oktober 2020

Satsningen spänner över grundforskning inom områden som nya läkemedel, smittspridning och infektionsbiologi, precisionsmedicin och diagnostik, evolution och biodiversitet samt cell- och molekylärbiologi. Områden som alla är väsentliga för att förbättra människors livskvalitet och välbefinnande men även för att skydda den biologiska mångfalden och skapa hållbarhet.

– Det är en massiv, långsiktig satsning med målsättning att Sverige ska hålla sig bland de världsledande nationerna inom life science-området och på så vis bidra till ett bättre liv för såväl människor, djur och natur, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Life science-satsningen består av två delar, där den ena delen är en helt ny nationell satsning på datadriven life science med 3,1 miljarder kronor under tolv år. Den andra delen är en förlängning med 600 miljoner av nuvarande stöd till den nationella forskningsinfrastrukturen SciLifeLab samt till WCMM, Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet.

– Programmet bygger vidare på Stiftelsens tidigare satsningar inom Life Science samt den gränsyta som nu kan skapas mot den kompetens som byggts upp inom matematik, data och AI genom Stiftelsens satsningar på autonoma system, mjukvara och AI samt kvantteknologi via WASP- och WACQT-programmen, säger Peter Wallenberg Jr.

– Den snabba tekniska utvecklingen inom life science kombinerad med utvecklingen inom databehandling och AI har en allt större betydelse för forskning och utveckling och berör i stort sett alla områden inom naturvetenskap och medicin. Något som också blivit tydligt när det gäller att öka samhällets försvar vid pandemier, där insamling och analys av stora mängder biologiska och medicinska data är oumbärligt för att följa smittspridning och för att ge politiker och myndigheter vetenskapligt grundade råd, säger Siv Andersson, ansvarig för grundforskning vid Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Fyra områden är prioriterade inom satsningen. 
Datadriven forskning inom:

  • cell och molekylärbiologi
  • evolution och biodiversitet
  • precisionsmedicin och diagnostik
  • smittspridning och infektionsbiologi 

Många nya forskartjänster

– Målet för programmet är att bygga en bred kompetens över hela landet för att säkerställa det framtida behovet av forskare inom datadriven life science både inom akademien och industrin. Totalt planeras rekrytering av 39 internationella toppforskare, en forskarskola för 260 doktorander/industridoktorander samt 210 postdoktortjänster. Som en del av denna satsning kommer en ny tjänsteform, industripostdoktorer, att inrättas som ger 45 nydisputerade forskare möjlighet att kombinera forskning inom akademi och näringsliv, fortsätter Siv Andersson.

Värd för programmet, som sträcker sig fram till 2032, är SciLifeLab i samverkan med Wallenberg centrum för molekylär medicin vid Göteborgs, Lunds, Linköping och Umeå universitet samt de svenska forskningsuniversiteten.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har under många år beviljat anslag inom life science-området och har på många sätt varit med och utvecklat Sverige till en framstående life science nation. Under åren 2015-2032 kommer Stiftelsen totalt att ha avsatt drygt 6,2 miljarder kronor till området.

Läs mer

Kontakt:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
[email protected]

Professor Siv Andersson
Ansvarig för grundforskning, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 070-298 38 48
[email protected]

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. 

Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.