40 miljoner kronor till forskning om covid-19 vaccin

Pressmeddelande
2020-12-07

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har anslagit 40 miljoner kronor till SciLifeLab för forskning om covid-19 vacciners effektivitet och funktion. 

– Covid-19 är en ny, och fortfarande på många sätt, okänd sjukdom. Det är viktigt att så många aspekter som möjligt av sjukdomen och sätten att bekämpa den, utforskas både på grund av den situation vi befinner oss i dag men också för att rusta oss inför eventuella framtida pandemier. För Stiftelsen var det därför ett logiskt beslut att även anslå medel för att studera effekterna av vaccinationerna som kommer att genomföras under nästa år, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

I och med det nya anslaget uppgår Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på coronarelaterade insatser till 220 miljoner kronor under de sista nio månaderna. Utlysningen av anslaget administreras liksom de tidigare forskningsanslagen till covidforskning av SciLifeLab.

– Vi är mycket glada och tacksamma över att ha valts som samordnare för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses omfattande stöd till forskning om vaccinationer. Programmet är extremt aktuellt och kommer göra det möjligt för forskare i Sverige att utforska effektiviteten och de molekylära effekterna av vaccination, nu när flera nya vaccin kommer att finnas tillgängliga för användning i Sverige med start tidigt 2021, säger Olli Kallioniemi, director SciLifeLab och fortsätter:

– Trots att alla de vaccin som introduceras kommer att ha genomgått grundliga kliniska studier på tiotusentals personer, finns det fortfarande viktiga frågor om exempelvis varaktigheten och de molekylära effekter som ligger bakom skyddet, som detta program nu kan adressera. Medlen kommer att göras tillgängliga för forskarsamhället som bidrag, tillgängliga för kvalificerade forskare över hela landet, baserat på peer review.

Kontakt:
Göran Sandberg, verkställande ledamot Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab
Nås via Susanne Wikblad, PA. 
072 - 251 86 49, 08 - 524 823 27
susanne.wikblad@scilifelab.se

Covid-relaterade anslag från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Totalt 220 miljoner kronor:

  • 22 mars första anslaget: utökad coronatestning, 50 mkr till utrustning och reagens för testning för att bygga upp testkapacitet i Sverige, utökades sedan med ytterligare tio miljoner kronor.
  • April: 50 miljoner kronor till SciLifeLab för det nationella forskningsprogrammet kring covid-19, vilket resulterade i 67 forskningsprojekt. 
  • 20 mkr till SciLifeLab för uppbyggnad av biobanker.
  • Oktober: ytterligare 50 miljoner kronor till fortsatt covid-forskning 
  • November/December: 40 miljoner kronor till SciLifelab för forskning om covid-19 vaccin.

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. 

Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.