50 miljoner kronor till fortsatt covid-19 forskning

Pressmeddelande
7 oktober 2020

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslår ytterligare 50 miljoner kronor till covid-19 relaterad forskning vid SciLifeLab.

Under våren anslog Stiftelsen 50 miljoner kronor till ett nationellt forskningsprogram kring covid-19 vid SciLifeLab. Programmet resulterade i 67 forskningsprojekt som fokuserar på att bekämpa coronapandemin med hjälp av den infrastruktur som finns vid SciLifeLab.  

– Ett mycket omfattande forskarnätverk skapades genom det nationella programmet, en resurs som är viktig att behålla för att förbättra kunskapsläget och för nya forskningsgenombrott både när det gäller pågående och eventuellt kommande pandemier. Det finns fortfarande väldigt många obesvarade frågor vilket gör ytterligare satsningar nödvändiga, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Det nya anslaget går till covid-19 relaterad forskning under 2021och 2022. Ansvaret för att fördela anslaget ligger hos SciLifelab.

– Anslaget kommer att användas för att utöka det pågående nationella covid-19 programmet vid SciLifeLab. Vi kommer också se över möjligheten att lägga till nya aspekter och infallsvinklar som uppkommit sedan det ursprungliga programmet lanserades våren 2020, som exempelvis hur länge immunitet varar, effekter av vaccinering, konsekvenser av långtidssjukdom i covid-19 och möjligheter att individanpassa behandlingar, säger Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab

Det nationella forskningsprogrammet syftar till att öka det svenska forskarsamhällets kapacitet att producera användbar data och kunskap kring coronapandemin, både nu och som underlag för eventuella framtida pandemier. Vidare syftar programmet till att skapa och implementera bättre tester, ge en tydligare överblick av pandemin i realtid, integrera data inom olika teknologier och forskningsområden, samt skapa multidisciplinär data och bättre prediktiva modeller. Samtliga projekt bidrar också till open data och den nationella Covid-19-datahubben.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har totalt anslagit 180 miljoner kronor till covid-19 relaterade insatser, 100 miljoner kronor till forskningsprojekt, 20 miljoner kronor till uppbyggnad av biobanker samt 60 miljoner kronor för testverksamhet.

Pågående covid-19 relaterad forskning vid SciLifeLab

Kontaktpersoner

Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80
kaw@kaw.se

Olli Kallioniemi, direktör för SciLifeLab
Nås via Susanne Wikblad, PA. 
072 - 251 86 49, 08 - 524 823 27
susanne.wikblad@scilifelab.se

Siv Andersson
Co-Director för SciLifeLab
siv.andersson@icm.uu.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. 
Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.