Blodcancerceller och pneumokocker i fokus för årets Wallenberg Clinical Scholars

Pressmeddelande
23 mars 2017

Årets två Wallenberg Clinical Scholars tar sig an varsin viktig medicinsk utmaning. Professor Birgitta Henriques Normark vill ta reda på hur nya stammar av pneumokocker formas och blir motståndskraftiga mot antibiotika. Professor Richard Rosenquist Brandell kommer att studera blodcancerceller.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse är en av de största privata forskningsfinansiärerna i Europa. Genom ett antal forskningsprogram får svensk forskning stöd inom en rad olika vetenskapsområden. Ett av programmen är Wallenberg Clinical Scholars, som ska stödja och stimulera några av de mest framgångsrika kliniska forskarna vid svenska universitet och universitetssjukhus.

– Målet med programmet är att långsiktigt stärka den patientnära, svenska kliniska forskningen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– De kliniska forskarna har en pressad situation och jag är mycket glad att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med sitt Scholars-program ger några av våra allra främsta kliniska forskare möjlighet att koncentrera sig på och expandera sin viktiga forskning, säger Kungl. Vetenskapsakademiens ständige sekreterare Göran K. Hansson.

Wallenberg Clinical Scholars 2017

Birgitta Henriques Normark, överläkare och professor vid Institutionen för mikrobiologi, tumör- och cellbiologi vid Karolinska Institutet, leder den nationella övervakningen av allvarliga pneumokockinfektioner samt övervakningen av effekter efter införandet av pneumokockvaccinet. Som Wallenberg Clinical Scholar ska hon kartlägga hur och varför nya stammar av pneumokocker formas, mognar och sprids. Vad gör att vissa pneumokocker stannar i näsan, medan andra tar sig förbi blodhjärnbarriären till hjärnan och orsakar hjärnhinneinflammation? Hur går det till när pneumokocker tar upp arvsmassa och sprider antibiotikaresistens? Ett viktigt mål är att ta fram behandlingar som hindrar illasinnade pneumokocker från att vidhäfta slemhinnan i näsan och ta sig igenom blod-hjärnbarriären, som skyddar hjärnvävnaden.
Mer om forskningen

Richard Rosenquist Brandell, överläkare och professor vid Institutionen för immunologi, genetik och patologi, Uppsala universitet har drivit på utvecklingen av en hypermodern infrastruktur för storskalig kartläggning av celler och deras arvsmassa. Som Wallenberg Clinical Scholar kommer han att använda denna teknologi för att systematiskt studera blodcancerceller från olika grupper av patienter och stadier av sjukdomen. Vad gör att vissa cancerceller mer eller mindre ligger i dvala, medan andra växer aggressivt? Vad gör att vissa cancerceller dör av cellgifter medan andra obehindrat sprider sig trots behandling?

Ett viktigt mål med projektet är att kunna ställa bättre prognoser för drabbade.
Mer om forskningen

Om programmet:

Under programtiden, 2015–2025 kommer 25 anslag att beviljas landets främsta kliniska forskare. Satsningen uppgår till 600 miljoner kronor och varje forskare erhåller 15 miljoner kronor för en femårsperiod, med möjlighet till en förlängning i ytterligare fem år.

Wallenberg Clinical Scholars är en del av den satsning på totalt 2,5 miljarder kronor som Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse gör för att stärka den medicinska forskningen och livsvetenskaperna, Life Science, under kommande tioårsperiod.

Universitet med medicinsk fakultet inbjuds att nominera forskare till dessa forskningsanslag. Kungl. Vetenskapsakademien ansvarar för den vetenskapliga utvärderingen.

 

Kontaktpersoner:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80, [email protected]

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
08- 673 95 00, [email protected]

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
08-545 017 80, [email protected]

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
070-673 96 50, [email protected]