De blir 2017 års Wallenberg Academy Fellows

Pressmeddelande
14 december 2017

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses satsning på unga forskare fortsätter. I år har 24 framstående forskare utsetts till Wallenberg Academy Fellows. Flera av dem kan tack vare anslaget fortsätta att bedriva sin forskning i Sverige medan andra rekryteras till Sverige för att bygga upp sin forskning här.

– Det är väldigt glädjande att det är lika många kvinnor som män bland årets Academy Fellows. De som utses till Wallenberg Academy Fellows går igenom en noggrann utvärderingsprocess där universiteten först nominerar kandidater som sedan granskas av utvärderingspaneler för respektive ämne under ledning av de fem kungliga akademierna, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Ämnena som de 24 Wallenberg Academy Fellows behandlar rör sig över ett brett spektrum, från algebraisk geometri, klimat, graviditetens politiska konsekvenser, vad som gör virus smittsamma till utveckling av ny antibiotika.

– Det här programmet är bland det viktigaste som görs i dag för att stärka Sveriges position inom forskning och utveckling. Av årets Wallenberg Academy Fellows är drygt 50 procent kvinnor och många av forskarna rekryteras från lärosäten i andra länder, det är extra glädjande. Vi i Kungl. Vetenskapsakademien är stolta över att kunna bidra till en så kraftfull satsning på vetenskap för framtiden, säger Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien.

Sedan starten 2012 har 174 unga forskare utsetts till Academy Fellows.

Syftet med satsningen är att stärka Sverige som forskningsnation genom att behålla de största talangerna i landet och genom att rekrytera unga, internationella forskare till svenska universitet. Via det mentorsprogram som ingår får de också en möjlighet att stärka sitt vetenskapliga ledarskap och bli bättre på att nyttiggöra sina forskningsresultat.

Wallenberg Academy Fellows ger de främsta unga forskarna långsiktiga resurser som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning. Programmet som vänder sig till forskare verksamma inom naturvetenskap, samhällsvetenskap, teknik, medicin och humaniora bidrar även till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet har inrättats i samarbete med de kungliga akademierna och 16 svenska universitet.

2017 års Wallenberg Academy Fellows:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parentes).

Naturvetenskap
Dr Maria Hermanns, Kölns universitet, Tyskland (Stockholms universitet)
Docent Dan Petersen, Köpenhamns universitet, Danmark (Stockholms universitet)
Professor Karim Adiprasito, Leipzigs universitet, Tyskland (KTH)
Dr Rike Stelkens, Stockholms universitet
Dr Claudia Mohr, Karlsruhe Institute of Technology, Tyskland (Stockholms universitet)
Docent Johannes Rousk, Lunds universitet
Dr Karl Börjesson, Göteborgs universitet
Docent Steffi Burchardt, Uppsala universitet
Dr Stefano Bonetti, Stockholms universitet

Samhällsvetenskap
Docent Pontus Strimling, Institutet för framtidsstudier (Södertörns högskola)
Docent Johanna Rickne, Stockholms universitet
Docent Elin Naurin, Göteborgs universitet
Docent Hanne Fjelde, Uppsala universitet

Teknik
Docent Jiayin Yuan, Clarkson University, New York State, USA (Stockholms universitet)
Docent Ergang Wang, Chalmers tekniska högskola
Dr Erik J. Berg, Paul Scherrer Institutet, Zürich, Schweiz (Uppsala universitet)
Docent Hanna Isaksson, Lunds universitet
Docent Feng Gao, Linköpings universitet

Medicin
Dr Emanuela Santini, Columbia University, New York, USA (Karolinska Institutet)
Dr Joanna Rorbach, Karolinska Institutet
Professor Stefano Romeo, Göteborgs universitet
Dr Carmen Gerlach, Harvard Medical School, USA (Karolinska Institutet)
Dr Katarzyna Koltowska, University of Queensland, Australien (Uppsala universitet)

Humaniora
Docent Johan Östling, Lunds universitet

Till presentationerna

Fem års finansiering kan bli tio år

Anslaget uppgår till mellan 5 och 14 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering. Sedan 2012 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse anslagit totalt 1,4 miljarder kronor inom programmet.

Bakgrund

Programmet som finansieras av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har inrättats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien och de svenska universiteten.

Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Kontakt

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80

Göran K. Hansson, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 08-673 95 00

Jessica Balksjö Nannini, pressansvarig, Kungl. Vetenskapsakademien
Tel: 070-673 96 50
E-post: jessica.balksjo@kva.se

Pressbilder