Den digitala framtiden – forskning om häpnadsväckande material och ny teknik

Pressmeddelande
2017-09-04

Växter som lagrar energi, tryckt elektronik, sociala robotar och visualiseringsteknik som möjliggör självkörande bilar är några av de forskningsområden som presenteras under Knut och Alice Wallenbergs jubileumssymposium vid Linköpings universitet, den 13 september.

Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, en av Europas största privata forskningsfinansiärer, fyller 100 år under 2017.  Detta uppmärksammas genom sex jubileumssymposier som i samverkan med Kungl. Vetenskapsakademien arrangeras på olika universitetsorter i landet.  Vid symposiet, den 13 september på campus Norrköping, presenterar forskare från Europa, USA och Asien den senaste forskningen kring digitala tekniker och nya, mjuka elektronikmaterial.

– Vi har bjudit in framstående forskare inom sina respektive fält, som också har koppling till universitets forskningsområden. Det handlar exempelvis om forskning inom vetenskaplig visualisering, elektronisk hud, sociala robotar och programmering av DNA, säger Olle Inganäs, professor i biomolekylär och organisk elektronik vid Linköpings universitet och huvudansvarig för det vetenskapliga innehållet i symposiet.

Linköpings universitet är värduniversitet för Sveriges största enskilda forskningsprogram, Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, med en budget på närmare två miljarder kronor under tio år, varav Knut och Alice Wallenbergs stiftelse står för lite mer än 1,4 miljarder kronor.

– Det är en av de stora, strategiska, landsgagneliga satsningar som Stiftelsen under de senaste åren tagit initiativ till. Det är oerhört viktigt att Sverige kan bygga upp en internationellt ledande position inom utvecklingen av autonoma system och mjukvaruutveckling. Området kommer att ha stor betydelse för landets utveckling både som forsknings- och industrination, konstaterar Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Symposiedeltagarna kommer också att besöka Printed Electronics Arena där forskning om bland annat tryckt elektronik och elektronik i växter pågår samt Visualiseringscentrum C där det senaste inom visualiseringsteknik visas.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, som är en av Europas största privata forskningsfinansiärer, har under sina första 100 år anslagit sammanlagt 24 miljarder kronor till svensk forskning. Linköpings universitet har beviljats 1,7 miljarder kronor av dessa varav 700 miljoner de senaste 10 åren.

– Vi har haft förmånen att få vara mottagare av medel för flera stora och viktiga forskningssatsningar från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse genom åren och är naturligtvis både glada och stolta över att stiftelsen arrangerar ett jubileumssymposium vid LiU, säger Helen Dannetun, rektor vid Linköpings universitet.

Program för jubileumssymposiet och mer information om jubileet 

Journalister är välkomna att delta vid symposiet.

För frågor och anmälan till symposiet kontakta:

Monica Westman Svenselius 
Forskningskommunikatör, Linköpings universitet
Telefon: 073-461 82 23
E-post: monica.westman@liu.se

För intervjuförfrågningar till Stiftelsens ordförande Peter Wallenberg Jr och verkställande ledamot Göran Sandberg:

Carina Dahlberg
Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Telefon: 070-273 68 50
E-post: carina.dahlberg@wfab.se

Video:
I hennes händer blir rosor elektroniska, Eleni Stavrinidou, Laboratoriet för organisk elektronik, Linköpings universitet