Framstående, unga forskare får möjlighet till forskning vid universiteten NTU, Singapore, och MIT, USA.

Pressmeddelande
2018-09-24

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse utlyser nya postdoktorala program för unga forskare vid Nanyang Technological University, NTU, i Singapore och Massachusetts Institute of Technology, MIT, USA.

– Det är oerhört viktigt att unga forskare får möjlighet att vistas i internationella toppmiljöer för att både de och svensk forskning ska fortsätta att utvecklas. Men vi ser också gärna att de kommer tillbaka till Sverige med sina nya kunskaper och erfarenheter och sprider dem vidare vid universiteten. Därför omfattar stödet förutom två års vistelse vid universiteten också en möjlighet till två års lön om de återvänder till ett svenskt universitet, berättar Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Sedan tidigare ger Stiftelsen stöd till upp till femton postdoktorers vistelse vid Stanford University och Broad Institute i USA.

– Erfarenheterna från dessa program är väldigt lyckade. Erbjudandet om repatrieringsanslag i Sverige verkar också leda till att majoriteten flyttar hem. Det känns extra roligt att förutom vid tre amerikanska toppinstitutioner, nu också kunna erbjuda platser vid ett av Asiens främsta universitet, NTU, säger Göran Sandberg, verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Vid MIT och NTU kommer upp till trettio postdoktorer att årligen beredas möjlighet till forskningstid.

Tidigare under sommaren anslog Stiftelsen medel för 25 postdoktorer inom the Wallenberg-NTU Presidential Postdoctoral Fellowships, som ger unga forskare från hela världen möjlighet att tillbringa ett år vid NTU i Singapore och ett år vid något av de fem svenska universitet fokuserat på forskning om artificiell intelligens.

– Vi är väldigt glada över att ha etablerat ett så gott samarbete med NTU som ligger i den absoluta internationella framkanten inom många teknikområden. Det kommer att gynna såväl svensk forskning som industri, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Kontaktperson:

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

 Sedan grundandet har 25 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.