Jubileumssymposium: Livsavgörande internationell grundforskning om ämnesomsättning

Pressmeddelande
2017-09-19

Metabolism - ämnesomsättning är grunden för allt liv. Under Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumssymposium i Göteborg den 28 september samlas framstående forskare inom området för att presentera de senaste rönen om metabolism.

Symposiet, Metabolism – The Foundation of Life, som arrangeras av Göteborgs universitet och Chalmers i samverkan med Kungl. Vetenskapsakademien är det sjätte och avslutande forskningssymposiet som äger rum för att uppmärksamma att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse fyller 100 år under 2017.

– I Göteborg finns en lång tradition av stark och framgångsrik forskning inom metabolism. Därför var det naturligt att välja det temat för jubileumssymposiet i Göteborg, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– För att förstå hur stort det här med ämnesomsättning är kan jag beskriva det så här: där det finns ämnesomsättning finns det liv. Där inte ämnesomsättning finns, finns det inget liv, säger Sven Enerbäck, professor i medicinsk genetik, Göteborgs universitet och en av forskarna som ingått i organisationskommittén.

Det är inte bara de sjukdomar som direkt förknippas med metabolism som är intressanta, metabolism handlar om allt från sjukdomar som diabetes och hur man programmerar om jäst för att framställa läkemedel, till mikrobioter i tarmen och mitokondrier i celler.

– Får vi störningar i den här processen, vet vi att det leder till många olika typer av sjukdomar, hjärt- kärlsjukdomar, övervikt och diabetes, men också cancer. Tumörer ställer om sin ämnesomsättning för att gagna sin egen tillväxt. Med den kunskapen kan vi kanske hitta sätt att omöjliggöra tumörens ämnesomsättning, och på sikt kunna erbjuda terapeutiska möjligheter, behandlingar och mediciner. Även demenssjukdomar kan till viss del bero på en störd ämnesomsättning. Metabolismen är livsviktigt för alla celler. Får cellerna ingen energi så dör de, säger Sven Enerbäck.

Anders Rosengren, Göteborgs universitet, ska presentera sin forskning och introducera professor Dame Frances Ashcroft från University of Oxford.

– Jag kommer att berätta om våra senaste resultat där vi kopplar bioinformatik med studier av pankreatiska beta-celler för att undersöka de underliggande sjukdomsmekanismerna vid typ 2-diabetes. Dessutom kommer jag att beskriva exempel på hur betacellforskning kan överföras till behandling av patienter.

Ämnesomsättningen i jäst kan programmeras om för olika ändamål. Förutom läkemedel och livsmedel är jäst intressant som källa till föreningar som kan användas som bränslen, smörjmedel, kosmetika och byggstenar i olika polymerer. Verena Siewers forskare vid Chalmers kommer att förklara hur, och även introducera professor Christina Smolke från Stanford University.

– Hon är en världsberömd syntetisk biolog, mest känd för sin forskning om att överföra komplexa biosyntetiska vägar till jäst och därigenom göra det möjligt för jäst att producera läkemedel som opioider, säger Verena Siewers.

Stiftelsen har under sina 100 år sammanlagt anslagit 24 miljarder kronor till svensk forskning av dessa har totalt 3 miljarder kronor gått till Göteborgs universitet och Chalmers varav 1,6 miljarder de senaste 10 åren.

Sedan år 2009 har Göteborg också beviljats 11 Wallenberg Scholars, 24 Wallenberg Academy Fellows, 1 Clinical Scholar samt 25 projektanslag.

– Detta är lite speciellt, att KAW firar etthundra år. Stiftelsen har under denna tid delat ut väldigt stora belopp till ”landsganglig” forskning. I förhållande till Sveriges storlek är detta helt unikt, att ha en stiftelse som ger ett så starkt stöd till forskning, säger Sven Enerbäck.

Symposiet äger rum på Konferenscentrum Wallenberg, Medicinereberget, det hålls på engelska och är öppet för alla intresserade, anmälan krävs.

Till program och anmälan

Journalister är välkomna att delta

För mer information och anmälan, kontakta:

Henrik Axlid, pressekreterare Göteborgs universitet
Tel: 0734-04 2021
henrik.axlid@gu.se

För intervjuförfrågningar till Stiftelsens ordförande Peter Wallenberg Jr och verkställande ledamot Göran Sandberg:

Carina Dahlberg, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 070-273 68 50
carina.dahlberg@wfab.se