Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses jubileumsdonation: 1,6 miljarder kronor till artificiell intelligens och kvantteknologi

Pressmeddelande
14 november 2017

Utvecklingen inom kvantteknologi och Artificiell intelligens, AI, förutspås förändra såväl forskning som näringsliv och samhället i stort. Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har beslutat att anslå totalt 1,6 miljarder kronor under tio år till två av framtidens viktigaste teknikområden.

En röd tråd under Stiftelsens 100-åriga historia har varit att genom grundforskning stödja utvecklingen av ny teknologi som kan bidra till Sveriges långsiktiga utveckling som forsknings- och industrination.

– Den nya jubileumsdonationen är en fortsättning på den traditionen. Utvecklingen inom kvant- och AI-området, som ofta omnämns som den fjärde industriella revolutionen, kan komma att bli lika betydande som elektriciteten. Inom vissa forsknings- och tillämpningsområden är delar av tekniken redan i dag oumbärlig, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT, kommer att ledas av professor Per Delsing och ha Chalmers som värduniversitet. Stiftelsen anslår 600 miljoner kronor till centret. De ingående universiteten Chalmers, KTH och Lunds universitet bidrar tillsammans med svenska företag med ytterligare resurser vilket ger en total budget på närmare en miljard kronor.

– Det är enormt glädjande att Stiftelsen gör denna långsiktiga satsning. Den ger oss möjlighet att bygga bred svensk kompetens inom kvantteknologi, men också möjligheten att bygga en svensk kvantdator, säger professor Per Delsing, programdirektör för det nya centret.

Matematik, maskin- och djupinlärning

Wallenberg Autonomous Systems and Software Program, WASP, som lanserades 2015, med Linköpings universitet som värduniversitet, får ett tillskott på 1 miljard kronor för att bygga kompetens inom olika delar av AI; Maskininlärning, djupinlärning, och matematik. De ingående universiteten, Linköpings universitet, Chalmers, KTH, Umeå  och Lunds universitet bidrar tillsammans med svenska företag med avsevärda resurser. Fullt utbyggd förväntas AI satsningen landa på 1,5 miljarder kronor varav Stiftelsen alltså bidrar med 1 miljard.

Professor Danica Kragic, KTH kommer att leda forskningen om maskininlärning samt djupinlärning och professor Johan Håstad, KTH, den matematikforskning som är relevant för AI.

– De senaste årens framsteg inom AI baserat på självlärande system manifesterat av exempelvis autonoma bilar, Google translate och medicinska expertsystem har fått världen att häpna. Anslaget från KAW ger Sverige en fantastisk möjlighet att utveckla grundläggande förståelse av dessa nya system vilket är avgörande för att vidareutveckla och nyttiggöra den nya tekniken för det svenska samhället, säger professor Lars Nielsen, programdirektör för Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.

Forskarskolor och internationell rekrytering

Tyngdpunkten inom både kvant- och AI satsningen ligger på långsiktigt kompetensbyggande genom att bygga stora forskarskolor och rekrytera unga forskare från resten av världen till Sverige. Tillsammans bidrar satsningarna till utbildning av cirka 200 nya doktorer och rekrytering av upp till 40 nya forskargrupper.

– I mina kontakter med såväl vetenskapssamhället som affärslivet, både i Sverige och internationellt, så har det varit uppenbart sedan en tid att kvantteknologi och AI kraftfullt kommer att påverka oss både på kort- och lång sikt. Mot den bakgrunden är det nödvändigt att säkra landets långsiktiga konkurrenskraft genom omfattande kompetensuppbyggnad. Jag är övertygad om att en satsning på forskarutbildning och rekrytering av unga forskare är en grundsten i det bygget, säger Marcus Wallenberg, vice ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– Teknikutveckling kan leda till mycket gott men också skapa nya utmaningar. Wallenbergstiftelserna kommer därför också att stödja studier av vad införandet av de nya teknikerna innebär för samhället, fortsätter Marcus Wallenberg.

Stiftelsens 100-årsfirande inleddes med en första jubileumsdonation inom den nya visualiseringstekniken till fem Science centers runt om i landet för att inspirera unga att intressera sig för forskning.

– De två jubileumsdonationerna kan sägas inrama jubileumsåret. Båda är på olika sätt ett uttryck för vad som är Stiftelsens kärnverksamhet; satsningar på det som kan leda till nya upptäckter men också nya verktyg för att föra utvecklingen, kunskapen och i slutänden samhället framåt, säger Peter Wallenberg Jr.

Mer om Wallenberg Centre for Quantum Technology, WACQT från Chalmers

Mer om AI-stasningen inom WASP från Linköpings universitet

Kontaktpersoner:

Oscar Stege Unger, kontaktperson för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 070-624 20 59
[email protected]

Per Delsing, programdirektör för Wallenberg Centre for Quantum Technology
Tel: 031–772 33 17
[email protected]

Lars Nielsen, programdirektör för Wallenberg Autonomous Systems and Software Program.
Tel: 013–28 13 07
[email protected]

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Under Stiftelsens 100 år har 24 miljarder kronor, varav 1,7 miljarder kronor årligen de senaste åren, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.