Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse finansierar omedelbar utökad Coronatestning med 50 miljoner kronor

Pressmeddelande
22 mars 2020

Wallenbergstiftelserna som är landets största privata finansiärer av life science och medicin har beslutat att omgående anslå 50 miljoner kronor till akademiska laboratorier på Science for Life Laboratory, Karolinska Institutet och Uppsala universitet för att bistå i sjukvårdens uppskalning av provtagning. Med denna satsning så kan de akademiska institutionerna ställa upp för sjukvården i Stockholm-Uppsala regionen. Dessutom avser Wallenbergstiftelserna, om behov finns, bidra på ett liknande sätt i andra delar av landet. 

I nära dialog med vetenskapssamhället och sjukvården i Sverige har det blivit uppenbart att en utökad provtagningskapacitet för Coronainfektion behövs omgående. Genom denna donation kan ett antal forskningslaboratorier i landet nu bidra till denna utökning. 

– Vi vill hjälpa till i den kris som vi nu är i så att sjukvården kan ta de prover som behövs. Wallenbergstiftelsen anslår nu 50 miljoner kronor och är beredda att avsätta mer resurser om det behövs, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

– I vår dialog med forskarsamhället i Sverige under de senaste dagarna så är det uppenbart att forskarna vid våra svenska universitet är beredda att ställa sina resurser till sjukvårdens förfogande, säger Siv Andersson, professor och co-director vid Science for Life Laboratory.

– Vi kommer att göra allt vi kan för att provtagningar vid laboratorierna på KI och Science for Life Laboratory snabbt ska kunna skala upp och bistå i detta krisläge, säger professor Hans Gustaf Ljunggren samordningsansvarig vid Karolinska institutet.

– Den här satsningen representerar en oerhört viktig insats för omedelbar nödvändig kunskapsinhämtning i ett kritiskt läge i direkt samverkan mellan hälso- och sjukvård och akademi, säger Docent Soo Aleman, Medicinsk enhet Infektionssjukdomar på Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontaktpersoner

Professor Hans Gustaf Ljunggren: [email protected]
Docent Soo Aleman, biträdande överläkare: [email protected]
Professor Siv Andersson: [email protected]
Peter Wallenberg Jr, ordförande Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse: [email protected]

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag. Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit drygt 29 miljarder kronor och närmare 2 miljarder kronor har de senaste åren årligen beviljats excellent forskning och utbildning, vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.