Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse satsar 280 miljoner kronor på skogsforskning

Pressmeddelande
2019-01-14

Satsningen sker inom områdena skogsbiologi, skogsgenetik och skogsproduktion vid Sveriges lantbruksuniversitet, Umeå och Uppsala universitet samt Science for Life Laboratoriet i Stockholm-Uppsala.

Den svenska skogen har alltid spelat en stor roll inom svensk ekonomi och sysselsättning. Skogen kommer i fortsättningen också vara en central del av den framtida bioekonomin där fler och fler oljebaserade produkter ersätts med produkter som skapats utifrån trädets beståndsdelar.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har sedan tidigare avsatt 525 miljoner kronor till forskning på nya skogsbaserade produkter vid Wallenberg Wood Science Center 2.0 och MAX IV-laboratoriet för perioden 2019-2028. Som ett komplement till detta avsätter nu Stiftelsen inom sin life science-satsning 280 miljoner kronor under samma tidsperiod för forskning inom skogsbiologi, skogsgenetik och skogsproduktion.

– Vi ser ett behov att utveckla grundläggande biologi och teknik som på ett miljövänligt sätt kan öka produktionen i våra skogar och vi hoppas att Stiftelsens satsning på grundforskning inom skogsområdet kan lägga en grund för en sådan utveckling, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Läs mer på SLU:s hemsida

Kontaktpersoner:

Peter Wallenberg Jr, ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post:kaw@kaw.se

Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse
Tel: 08-545 017 80
E-post: kaw@kaw.se

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag.

Sedan grundandet har 30 miljarder kronor, varav de senaste åren 1,8 miljarder kronor årligen, beviljats till excellent forskning och utbildning vilket gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.
kaw.wallenberg.org