Ny svensk forskningsstation för hållbara material från skogen lanseras

Pressmeddelande
1 november 2022

Pressmeddelande från MAX IV

ForMAX, en ny, nationell forskningsstation för studier av hållbara material från skogen med hjälp av röntgenljus, öppnar nu för nästa generations forskningsexperiment vid MAX IV. Intresset från både akademin och industrin är stort.

ForMAX är specialbyggd för avancerade studier på material från skogen och är ett initiativ av flera tunga aktörer som gått samman. Forskningsstationen består av ett strålrör där röntgenljus kommer att användas för att studera materialen på nanonivå upp till millimeternivå.

Byggnationen av strålröret har finansierats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse medan driften finansieras av industrin genom Treesearch, en nationell samverkansplattform för akademisk och industriell forskning inom nya material från skogen.

Ett mål med satsningen är att kunna utveckla nya produkter av material från skogen som bland annat kan ersätta dagens plastprodukter.

– ForMAX kommer att ha väldigt stor betydelse för den akademiska grundforskning som bedrivs på träbaserad råvara och som ligger till grund för de materialtillämpningar som sedan kan utvecklas, säger Eva Malmström Jonsson, föreståndare för Wallenberg Wood Science Center, WWSC.

– Genom engagemanget i ForMAX får akademin och industrin en fantastisk ingång till MAX IV-miljön. Med ForMAX bygger vi därför upp en bred och unik kompetens som möjliggör banbrytande forskning inom området, säger Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch.

Samarbete mellan akademi och industri

ForMAX är en del av forskningsanläggningen MAX IV i Lund som producerar världens starkaste röntgenljus för avancerad forskning. 

De första experimenten vid ForMAX görs av marknadsledande industriföretag, bland annat Tetra Pak, och forskare från Wallenberg Wood Science Center. 

– Ambitionen är att ForMAX ska ge oss ny kunskap om förhållandet mellan struktur och funktion hos komplexa material, till exempel nya material från skogen och nya livsmedel, på olika längdskalor, säger Kim Nygård, chef för ForMAX-strålröret på MAX IV.

– Vi hoppas att ForMAX kommer att öppna dörren till många nya samarbeten och viktiga upptäckter, säger Magnus Larsson, chef för MAX IVs industrikontor.

Kontakter: 

Magnus Larsson, chef för industrikontoret, MAX IV
[email protected] +46 725 54 63 09

Daniel Söderberg, föreståndare för Treesearch och professor, KTH
[email protected]  +46 8 790 71 96

Pressbilder (hög- & lågupplösta)

Mer om ForMAX
Mer om Treesearch

Forskare kan ansöka om experimenttid på ForMAX via:
https://www.maxiv.lu.se/user-access/user-guide/ 

Industriforskare kan ansöka om experimenttid på ForMAX via: https://www.maxiv.lu.se/industry/step-by-step-guide/