Peter Wallenberg Jr hedersmedlem av Uppsala universitet

Pressmeddelande
2020-03-13

Värdigheten Hedersmedlem av Uppsala universitet tilldelas dem som genom särskilt betydande donationer eller mycket betydande insatser i offentlig eller enskild verksamhet gjort sig särskilt högt förtjänta.

Motiveringen lyder:
Peter Wallenberg, är ordförande i styrelsen för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) och i styrelseledamot i ytterligare åtta wallenbergska donationsstiftelser. Med Peter Wallenberg som ordförande har KAW under det senaste decenniet gjort en konsekvent satsning på stöd till vetenskaplig excellens främst genom programmen Wallenberg Scholars och Wallenberg Academy Fellows. Varje mottagare uppbär flermiljonbelopp under en följd av år. Dessa stöd, liksom bidragen till SciLifeLab, har haft enorm betydelse för svensk forskning, och bidragit till att en rad viktiga långsiktiga forskningsprojekt av högsta kvalitet kunna genomföras vid Uppsala universitet.