Sara Mazur blir ny verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Pressmeddelande
17 april 2023

Sara Mazur tillträder som verkställande ledamot i Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse den 1 januari 2024.

– Sara har arbetat med oss i olika positioner i fem år och är väl förtrogen med Stiftelsens verksamhet. Som ordförande för de stora WASP- och WISE-programmen har hon jobbat nära universiteten men också bidragit till att bredda kompetensuppbyggnaden inom områdena genom att verka för samarbeten med både den privata- och den offentliga sektorn. Jag ser fram emot att Sara tillsammans med styrelsen och personalen nu kommer att fortsätta utveckla Stiftelsens verksamhet, säger Peter Wallenberg Jr, Stiftelsens ordförande.

Sara Mazur är utbildad civilingenjör i elektroteknik och docent i fusionsplasmafysik. Hon arbetade på Ericsson mellan åren 1995 0ch 2018, varav de sista sex åren som forskningschef. Sara Mazur är ledamot av Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. 2018 knöts hon till Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som ansvarig för Stiftelsens strategiska satsningar. Sedan juli 2022 är hon vice verkställande ledamot för Stiftelsen. 

– Jag ser det som en stor förmån att få vara med och leda en verksamhet som i över hundra år bidragit till att stärka svensk forskning. Stiftelsens anslag till fri grundforskning vid svenska universitet är omvittnat betydelsefulla, säger Sara Mazur.

Sara Mazur efterträder Göran Sandberg. Sandberg kommer att finnas kvar i Wallenbergstiftelsernas organisation i andra roller.
 

– Jag vill tacka Göran Sandberg som under sina 14 år som verkställande ledamot varit med och transformerat Stiftelsens arbete bland annat genom utformningen av de individuella forskarprogrammen och de strategiska projekten samt genom att utveckla Stiftelsens relationer till akademi och näringsliv, något som lett till att Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse nu räknas som en av världens ledande forskningsstiftelser. Vi är glada över att även i fortsättningen kunna ta del av hans erfarenhet och framsynthet inom stiftelsernas verksamheter, säger Peter Wallenberg Jr.

Kontakt: 

Carina Dahlberg, kommunikationschef Wallenbergstiftelserna
Tel: 070-273 68 50
E-post: [email protected] 

 

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse grundades 1917. Stiftelsens ändamål är att verka landsgagneligt och stödja svensk grundforskning och utbildning inom i huvudsak medicin, teknik och naturvetenskap. Detta görs genom stöd till excellenta enskilda forskare samt genom projektanslag och strategiska satsningar.
Sedan 1917 har Stiftelsen anslagit 35 miljarder kronor varav närmare 2,2 miljarder kronor beviljades under 2022 till excellent forskning och utbildning. Detta gör Stiftelsen till Sveriges största privata forskningsfinansiär och en av de största i Europa.