Silvia De Toffoli

Wallenberg Academy Fellow 2021

Humaniora

Dr Silvia De Toffoli
Princeton University, USA

Nominerad av Linköpings universitet

Ska utforska matematikens felbarhet och mänskliga svagheter

Matematiken framställs ofta som helt logisk till sin natur – fri från mänskliga subjektiva svagheter. Men matematiken bygger på axiom och argument som har konstruerats av människor. Wallenberg Academy Fellow Silvia De Toffoli ska utveckla en teori om matematisk kunskap som inte överidealiserar området. 

Matematiken kan på ett nästan kusligt bra vis beskriva allt från universum till de minsta partiklarna. Därför tänker många att matematik är något som alltid har funnits och som vi människor endast håller på att upptäcka.

Enligt detta synsätt är matematiken en mer eller mindre ofelbar och objektiv vetenskap. Men de grundantaganden som matematiken vilar på har konstruerats av människor. Dessutom är många matematiska bevis också ofta vad man inom matematiken kallar för informella. De är uttänkta för att övertyga matematiker och kan inte automatiskt kontrolleras av datorer. 

Det projekt som dr Silvia De Toffoli vid Princeton University, USA, ska bedriva kommer att utveckla sig i området mellan matematikens perfektion och den sociala värld som matematiker är en del av. Hon kommer bland annat analysera hur man rättfärdiggör de metoder som används för att skapa ny matematik, som till exempel visuella argument och datorassisterad bevisföring. 

Målet är att utveckla en teori om hur matematisk kunskap formas och delas i praktiken. Hon kommer att visa hur matematisk objektivitet kan uppnås genom mänskliga ofullkomliga individer. Som Wallenberg Academy Fellow kommer Silvia De Toffoli att vara verksam vid Linköpings universitet.  

Foto: Silvia De Toffoli