Stefanos Stagkourakis

Wallenberg Academy Fellow 2023

Medicin

Dr Stefanos Stagkourakis
California Institute of Technology, USA

Nominerad av Karolinska Institutet

Hur styrs våra mänskliga instinkter och vad får oss att överreagera? 

Att bli arg är normalt, men vissa reagerar extremt aggressivt på sådant som andra skulle rycka på axlarna åt. Wallenberg Academy Fellow Stefanos Stagkourakis undersöker vad som händer i hjärnan när vi reagerar på ett instinktiv vis, och varför en del personer har svårt att kontrollera sina reaktioner. 

Många psykiatriska diagnoser kännetecknas av att människor förlorar kontrollen över sina instinktiva beteenden, som annars är avgörande för vår överlevnad. Vissa hetsäter mat, andra utvecklar ett sexmissbruk och en del blir extremt aggressiva. Men varför blir det så? 

De hjärncentra som styr våra instinkter är djupt belägna i hjärnan. Därför har det varit svårt för forskare att förstå vad som utlöser instinktiva reaktioner. Under en postdoktoral tjänst vid California Institute of Technology lyckades dock dr Stefanos Stagkourakis utveckla en metod som gör det möjligt att på en och samma gång registrera aktivitet i vitt skilda delar djupt inne i hjärnan på möss. Nu ska han använda den här metoden för att studera hur olika hjärncentra samspelar när möss reagerar instinktivt. Vilka delar är involverade? Och vad händer hos möss som överreagerar? 

Stefanos Stagkourakis ska även studera hur fysiologiska och miljömässiga skillnader påverkar aktiviteten i de stora neurala nätverk som styr våra instinktiva reaktioner. 
Det långsiktiga målet är att utveckla metoder för att hämma överdrivna reaktioner, så att personer som har svårt att styra över sina instinkter kan få bättre hjälp.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Stefanos Stagkourakis att vara verksam vid Karolinska Institutet. 

Foto Patrik Lundin