Träd som fram till i dag blivit papper och virke ska snart också kunna användas till kläder, fönster och bränsle till bilar, båtar och flyg. Målsättningen är att ersätta plast och fossila bränslen. Det genomskinliga träet kan en dag bli hela glasfasader – som till och med kan fungera som element, som lagrar dagens värme för att sätta den fri om natten.

För det behövs mycket mer skog. Och för att skogen ska ha en chans att räcka till måste forskarna se till att den växer snabbare – och att den klarar av att göra det i ett framtida förändrat klimat. Följ med forskarna som ska göra det möjligt.

Medverkande forskare:
Tomas Lundmark, Ove Nilsson, Sandra Jämtgård, Torgny Näsholm, Charlotta Erefur, samtliga vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.
Ulf Gyllensten, SciLifeLab, Uppsala universitet, Sara Abrahamsson, Skogforsk samt
Lars Berglund och Céline Montanari, KTH och Wallenberg Wood Scince Center, WWSC.
Producerad av Faktabruket 2020