Mikael Rydén, Karolinska Institutet, forskar på fettceller och vill ta reda på vem som riskerar att bli sjuk av sitt fett. Mikaels grupp har visat att den vita fettväven är mycket mer varierad än man trott. Gruppen har kommit fram till att det finns tre undergrupper av fettceller och att de har olika egenskaper. I framtiden kan kanske en effektiv, skräddarsydd behandling erbjudas patienter efter typ av fettceller och träning och kost anpassas beroende på celltyp.
Producerad av Faktabruket 2022