Xingqi Chen

Wallenberg Academy Fellow 2023

Medicin

Dr Xingqi Chen
Uppsala universitet

Hur går det till när metastaser formas? 

För att en metastas ska kunna formas krävs att en cancercell släpper från modertumören och tar sig ut i blodomloppet. Wallenberg Academy Fellow Xingqi Chen ska utveckla en tvärvetenskaplig verktygslåda för att kunna detaljstudera den processen. Förhoppningen är att hitta sätt att förhindra bildningen av metastaser, så att färre får återfall i cancer. 

När tumörer växer förändras cancercellerna sakta men säkert. Det uppstår genetiska mutationer och andra rubbningar i arvsmassan. Cellernas så kallade epigenetik omformas också, vilket bland annat innebär att regleringen av vilka gener som är aktiva i cellerna slås ut. Utöver detta förändras också själva miljön i tumören. Cancercellerna släpper ut ämnen som påverkar kroppens immunceller och den friska vävnad som omger tumören. 

Alla sjukliga förändringar i tumören påverkar i sin tur risken för att det ska formas metastaser. Epitelceller – celler som normalt täcker ytan av organ – kan omvandlas till mesenkymala celler. Dessa släpper från tumören och sprider sig sedan till andra delar av kroppen. 

Dr Xingqi Chen vid Uppsala universitet ska utveckla en verktygslåda av avancerade molekylärbiologiska metoder som gör det möjligt att kartlägga arvsmassan och epigenetiken i enskilda tumörceller, och utforska hur tumörmiljön påverkar cellerna, för att förstå hur de kan bilda metastaser. Han kommer specifikt att titta på tjock- och ändtarmscancer. Målet är att hitta ett sätt att blockera den här processen för att förhindra spridningen av cancer. 

Foto Patrik Lundin