ALS kan komma smygande med en försvagning i en hand, ett ben eller i tungan. Sjukdomen dödar nervceller som styr musklerna. Kroppen blir allt mer förlamad och sjukdomen leder till döden. Orsaken söker nu Peter Andersen och hans forskargrupp vid Umeå universitet, långt inne i våra celler - med förhoppningen att kunna hitta en så kallad genterapi som ska kunna stoppa sjukdomen. I fokus står genen SOD1 och resultat från en kartläggning av ALS-släkter i Norrland.
Producerad av Faktabruket 2022