Filmer & Reportage

Forskning är fascinerade fakta om både oss själva och vår omvärld – se filmer och läs om den forskning Stiftelsen stödjer

Anslag
Lärosäten
Kan tvåspråkighet minska risk för demenssjukdomar?
Att klara framtidens välfärd
Språk mer än tal och grammatik – gester viktiga för helhetsbilden
Hur påverkar spädbarnsåren oss som vuxna?
Doftforskning som öppnar nya möjligheter