Hjärnsjukdomen Alzheimer är både dödlig och obotlig. För att utveckla en behandling måste sjukdomen kunna avslöjas tidigt. Oskar Hansson och hans forskargrupp vid Lunds universitet har upptäckt att proteinet – tau – som vid sjukdom bildar nystan i hjärnans nervceller, läcker ut i blodet. Genom ett blodprov kan man nu därför diagnostisera patienter tidigt i sjukdomsförloppet. Förhoppningen är också att det påskyndar utvecklingen av bromsmediciner. I filmen möter du Oskar Hansson och hans patient Alf Andersson.
Producerad av Faktabruket 2024