Daniel Västfjäll

Daniel Västfjäll

Professor i kognitiv psykologi 

Wallenberg Scholar

Lärosäte:
Linköpings universitet

Forskningsområde:
De psykologiska drivkrafterna bakom beteendeförändring

Vad kan få oss att bli mer omtänksamma?

Hur kan man öka viljan att hjälpa andra i nöd eller få människor att ändra sina beteenden för att rädda miljön? Det är några av de frågor som Daniel Västfjäll vill söka svaret på som Wallenberg Scholar.

– Jag hoppas att min forskning kan hjälpa människor att göra mer effektiva vardagliga val som är bra både för det egna välbefinnandet och andras, och har en positiv effekt på miljön, säger Daniel Västfjäll. 

Världen står inför ett antal stora kriser i form av klimatförändringar och krig med stort lidande som följd. För att få en bättre värld krävs att vi förändrar vårt sätt att bete oss.

Svårt att byta vanor

Erfarenheten visar dock att det är svårt att få oss människor helt byta vanor. Genom att förstå psykologin bakom våra beslut vill Daniel Västfjäll istället hitta åtgärder för att påverka de beteenden vi redan har, så att resultatet blir bättre både för miljön och för våra medmänniskor.

– Många gör redan idag mycket för andra och för miljön, men inte på sätt som är optimalt ur ett effektivitetsperspektiv, säger Daniel Västfjäll. 

I sin forskning ska han testa ett nytt tillvägagångssätt genom att kombinera de senaste samhällsvetenskapliga metoderna i gränslandet mellan ekonomi och psykologi. Grundläggande laboratorieexperiment ska kombineras med storskaliga studier av beteendeförändring i flera länder.