Stiftelsen 2023

Under 2023 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag för närmare 2,2 miljarder kronor

64forskare
 
2,2miljarder

Under 2023 har Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljat anslag om 2 195 miljoner kronor till olika program, projekt och individanslag.

Medicin, teknik och naturvetenskap

Stiftelsen stödjer i huvudsak forskningsprojekt och individstöd inom medicin, teknik och naturvetenskap.

Anslag 2023

Under 2023 beviljade Stiftelsen totalt närmare 2,2 miljarder kronor i anslag (2022: 2,2).

31 nya Wallenberg Academy Fellows har utsetts under året, programmet stödjer lovande, unga forskare inom samtliga ämnesområden totalt har 261 unga forskare utsetts sedan programmet startade 2012.

Totalt 15 tjänster inom matematikprogrammet har beviljats för postdoktorer och gästforskare vid matematikinstitutioner på svenska lärosäten. Inom Stiftelsens program för postdokstipendier vid utländska lärosäten har totalt 18 stipendier beviljats.

Stiftelsen har även fortsatt beviljat större strategiska anslag inom områdena life science, autonoma system, artificiell intelligens, kvantteknologi och hållbara material.

Läs mer om de strategiska satsningarna

Sedan 1917

Sedan Stiftelsens grundande har drygt 37 miljarder kronor delats ut i from av projekt, utrustnings- och individanslag, varav drygt 9,8 miljarder kronor under de senaste fem åren.

Wallenbergstiftelserna

Under 2023 beviljade Wallenbergstiftelserna totalt drygt 2,7 miljarder (2022: 2,6) kronor i anslag. 

Wallenbergstiftelserna är samlingsnamnet för 16 Stiftelser grundade av, eller bildade genom insamling till hedrande av, familjemedlemmar, varav de tre största Stiftelserna är: Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer naturvetenskap, medicin och teknik, Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse som i huvudsak stödjer samhällsvetenskaperna och Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond som i huvudsak stödjer humaniora.