Hur fungerar – på djupet – naturen, atomerna, våra celler, våra sjukdomar? För att verkligen förstå det, krävs simuleringar som är otänkbara även för dagens superdatorer men som är inom räckhåll när man lyckas skapa en tillräckligt kraftfull kvantdator.

Kvantfysik kan komma att låsa upp många nya tillämpningar inom allt från kryptering till sjukvård.

Bygget av en svensk kvantdator är en del av miljardsatsningen WACQT – Wallenberg Centre for Quantum Technology. Forskningen pågår på flera universitet i Sverige, och leds av Per Delsing på Chalmers i Göteborg, där själva datorn byggs. Chalmers ansvarar för kvantberäkningar och kvantsimuleringar, KTH ansvarar för kvantkommunikation och kryptering och Lunds universitet för utveckling av kvantsensorer.

På Chalmers finns också en testbädd, en kopia av den nuvarande kvantdatorn, där forskare från akademi men även industri kan lära sig att lösa problem med hjälp av kvantteknologi parallellt med att den ursprungliga kvantdatorn byggs på med ytterligare kvantbitar.
Faktabruket 2024