Wallenberg Academy Fellow Hannas Isakssons vid Lunds universitet vill ta reda på hur kroppens senor påverkas av olika belastningar. Hon tittar både på hela och skadade senor, fokus ligger på hälsenan.
Hälsenan är kroppens största sena och fäster vadmuskeln vid hälen. Hälsenebrott blir allt vanligare - eftersom vi idrottar allt mer - och längre upp i åldrarna. Hälsenebrott är komplexa- bara häften av fallen får tillbaka full förmåga.
Hanna Isaksson detaljstuderar kollagenet, det material senan består av, och ser hur det läker under olika belastning.
Producerad av Mediabruket 2019