Kerstin Lindblad-Toh vill hitta generna som gör hundar sjuka, för att göra människor friska.

Om man försöker hitta sjukdomsgener hos människor så behöver man ofta använda 10 000-tals patienter eftersom det finns så många olika kombinationer av genetiska mutationer. Men hos hundar där det anrikats en eller ett fåtal mutationer så kan man klara sig med några hundratals hundar i stället.

Olika hundraser får olika sjukdomar. Vissa stora hundraser till exempel får cancer medan andra hundar får diabetes. Hundrasen tollare drabbas i större utsträckning av SLE.
Både hos hundar och människor gör sjukdomen att immunförsvaret periodvis attackerar leder och organ. I Sverige insjuknar ungefär 400 personer varje år
Producerad av Faktabruket 2022