Gaia Olivo

Wallenberg Academy Fellow 2023

Samhällsvetenskap

Dr Gaia Olivo
Göteborgs universitet

Hur förändras hjärnan när vi övar in nya rörelser? 

När vi lär oss saker, som att spela piano eller göra volter på studsmattan, skapas nya kopplingar mellan hjärnans olika delar. Wallenberg Academy Fellow Gaia Olivo undersöker hur hjärnan förändras när vi tränar in nya förmågor. Varför ökar exempelvis volymen på hjärnans grå substans när vi övar på en rörelse? 

Forskare pratar om att vår hjärna är plastisk – den har en oerhörd förmåga att skapa nya kopplingar mellan nervceller och hjärnans olika delar. Det gör att vi snabbt kan lära oss nya saker och koordinera rörelser som vi aldrig tidigare har utfört. 

När forskare har undersökt hur det går till när hjärnan förändras av lärande, har de överraskats av att det tycks gå väldigt fort. Inom loppet av bara några minuter ökar exempelvis volymen på hjärnans grå substans som innehåller många nervceller. Men beror det på att hjärnan har börjat forma nya nervkopplingar och håller på att byggas om? Eller handlar det bara om att blodflödet till hjärnan ökar eftersom vi använder den? 

De här frågorna ska dr Gaia Olivo, Göteborg universitet, söka svaret på. Med hjälp av den senaste hjärnavbildningstekniken ska hon detaljstudera förändringar i hjärnan hos både möss och människor som övar in nya motoriska förmågor. Hon ska även undersöka om det går att förutsäga individuella skillnader i hjärnans plasticitet och hur länge förändringarna i hjärnan bevaras efter motorisk träning. Förhoppningen är att kunskaperna ska kunna förbättra stödet till personer som behöver öva upp sina kognitiva förmågor, exempelvis efter en stroke.

Photo Patrik Lundin