Georgia Panopoulou

Wallenberg Academy Fellow 2023

Naturvetenskap

Dr Georgia Panopoulou
Chalmers tekniska högskola

Ska skapa en bild av Vintergatans magnetfält i tre dimensioner

Över hela vår galax sträcker sig ett magnetfält vars kraft påverkar den virvlande gas som fyller galaxen och som kan forma nya stjärnor. Wallenberg Academy Fellow Georgia Panopoulou ska utveckla verktyg som gör det möjligt att kartlägga magnetfältet i tre dimensioner. Målet är att förstå flödet av gas i vår galax. 

Eftersom Vintergatans magnetfält har betytt mycket för galaxens utveckling, har astronomer försökt skapa sig en bild av hur det ser ut och har förändrats under universums historia. Historiska förändringar syns som mönster i dagens magnetfält. När till exempel en massiv stjärna dör genom en spektakulär supernovaexplosion kan magnetfältet formas till något som liknar en jättelik ögla som omger de expanderande materialet. Magnetfältets geometri ger astronomer en ledtråd kring vad som har hänt. 

Hittills har forskare lyckats göra en tvådimensionell karta över magnetfältet. Dr Georgia Panopoulou vid Chalmers tekniska högskola ska nu ge magnetfältskartan en tredje dimension, så att hon och andra forskare kan få en mycket bättre bild av hur magnetfältet vrider och vänder sig i vår galax. 

För att skapa denna tredimensionella bild krävs nya verktyg. Georgia Panopoulou ska utgå från ljuset från stjärnor som ligger på ett känt avstånd från oss. När ljuset passerar genom galaxens gas kommer det att filtreras och polariseras av dammpartiklarna i gasen. Eftersom gasen i sin tur har formats av magnetfältet, kan hon skapa en indirekt bild av magnetfältet genom att kartlägga hur dammet och gasen har polariserat ljuset från stjärnorna.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Georgia Panopoulou att vara verksam vid Chalmers tekniska högskola. 

Foto Patrik Lundin