Möt Wallenberg Clinical Scholar Per Svenningsson, som genomför ett stort forskningsprojekt kring Parkinsons sjukdom, och en av hans patienter, Sara Riggare som bara var 32 år när hon fick Parkinson. Per Svenningsson är professor vid Karolinska Institutet och överläkare i neurologi på Karolinska Universitetssjukhuset.
Idag finns det omkring 15 olika slags behandlingar mot Parkinson som lindrar symtomen men inget botemedel. Per Svenningssons mål är att kunna utveckla ett läkemedel som bromsar upp sjukdomsförloppet.
Producerad av Faktabruket 2020