Kimberly Dick Thelander, Lunds universitet bygger med atomer för att kunna skapa helt nya material. Det kanske kan bli framtidens batterier eller ett miljövänligt bränsle av bara vatten. Vad det blir – det vet hon faktiskt inte. Eftersom atomerna är så små att de ligger på nanoskalan har hon byggt ett eget, unikt elektronmikroskop som gör att hon både kan se atomerna och bygga med dem. Om en atom skulle vara lika stor som en legobit som ligger i en hand så skulle handen vara lika stor som hela jordklotet. Med hjälp av mikroskopet kan hon studera grundläggande och överraskande processer i naturen som kan leda till nya upptäckter, material och processer.
Producerad av Faktabruket 2023