Varje år föds ungefär 7000 barn för tidigt i Sverige. Flera av de mycket förtidigt födda drabbas av svåra problem. Ögonen hos prematura barn kan visa på ögonsjukdomen ROP som kan leda till blindhet utan behandling men också varna för mer än bara synproblem, till exempel att hjärnan och lungorna inte utvecklas som de ska. Möt forskaren och läkaren Ann Hellström och hennes patient Julius 4 år som föddes fyra månader för tidigt.
Producerad av Faktabruket 2022