Feng Gaos forskning vid Linköpings universitet kretsar kring att skapa material för billigare, mer effektiva och miljövänligare solceller. Han tror att mineralet pervoskit är lösningen.

Perovskitsolceller skulle också kunna bli så tunna och flexibla att de skulle kunna målas på fönster, eller hela fasader i alla möjliga färger. Och eftersom perovskiten är väldigt ljuskänslig tror man att det i framtiden kommer att gå att ladda mobiltelefoner med vanlig inomhusbelysning om telefonen laddas av perovskit-solceller. Problemet är att pervoskit innehåller bly. Feng Gao försöker nu ersätta det med andra metaller.
Producerad av Faktabruket 2022