Huntingtons sjukdom är en ärftlig, genetisk och dödlig hjärnsjukdom. Det finns inget botemedel eller någon sjukdomsbromsande behandling att erbjuda de patienter som drabbas idag. Nervceller i hjärnan dör.
Åsa Petersén och hennes team vid Lunds universitet har upptäckt att de ofrivilliga rörelserna vid sjukdomens start inte alls är de första symtomen. Utan att sjukdomen börjar långt innan dess. Nu har de också hittat vilka sorts nervceller som drabbas.
Möt Åsa Petersén och hennes patient Tess.
Producerad av Faktabruket 2023