MDS är en allvarlig blodcancersjukdom som i många fall övergår i en aggressiv form av leukemi. Ungefär 300 personer drabbas varje år i Sverige.

Möt forskaren Eva Hellström Lindberg och hennes patient Åke Hillerö, som kallas Mr. Index eftersom hans stamceller tycks rymma svar på gåtan om MDS, myelodysplastiskt syndrom. Trots att han har mutationen som ligger bakom MDS blir han inte sjuk, hans friska stamceller lyckas kämpa emot.

Målet med Evas forskning vid Karolinska Institutet är att förstå de sjuka stamcellerna som leder till sjukdom, hitta dem, kontrollera dem och behandla dem, och genombrotten har varit många.
Producerad av Faktabruket 2022